«ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΕ» ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

«ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΕ» ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ ΦΩΚΙΔΑΣ-29695
«ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΕ» ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ ΦΩΚΙΔΑΣ-29693
«ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΕ» ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ ΦΩΚΙΔΑΣ-29691
«ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΕ» ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ ΦΩΚΙΔΑΣ-29690
«ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΕ» ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ ΦΩΚΙΔΑΣ-29689
«ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΕ» ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ ΦΩΚΙΔΑΣ-29687

Τηλέφωνο :
2266051244-2266051025
Fax:
2266051030
Διεύθυνση:
, ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ , ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.33053

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ-ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
"ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΕ"ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΕΤο ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΕ βρίσκεται στο Μαλανδρίνο Φωκίδας.
Το λατομείο αποτελεί εκσκαφή ή σύστημα εκσκαφών που
πραγματοποιείται με σκοπό τη λήψη λατομικών ορυκτών.
Η συνηθέστερη μέθοδος εξόρυξης είναι αυτή της
επιφανειακής εκμετάλλευσης με βαθμίδες ανοιχτού τύπου.
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε μάρμαρα και αδρανή
υλικά.
Η εξόρυξη γίνεται με την χρήση εκρηκτικών υλών για τις
εκμεταλλεύσεις αδρανών υλικών ή βιομηχανικών ορυκτών.


ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2266051244-2266051025-6942051011


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΟΥΝΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣerror: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!