ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-27698
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-27697
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-27696
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-27695
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-27694
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-27693

Τηλέφωνο :
2810322760-6947024702
Διεύθυνση:
ΠΗΓΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 31 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ , Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ΕΛΛΑΔΑ , 71306

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο Κος Πλατανάκης Γεώργιος , απόφοιτησε από το Πολυτεχνείο Νεαπόλεως , προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ηράκλειο Κρήτης , είναι ναυπηγός , νηογνώμονας , μηχανολόγος μηχανικός , ηλεκτρολόγος μηχανικός και αποτελεί μέλος του δικτύου επιθεωρητών του INSB (Διεθνές γραφείο επιθεωρήσεων πλοίων) , το οποίο ιδρύθηκε το 1977 και παρέχει υπηρεσίες επιθεωρήσεων , σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και εθνικές νομοθεσίες για την έκδοση κυβερνητικών πιστοποιητικών αξιοπλοΐας .
Ειδικότερα , ο Κος Πλατανάκης Γεώργιος παρέχει υπηρεσίες έγκρισης όλων των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων , έκδοσης άδειας ναυπήγησης ή μετασκευής , παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των εργασιών , πραγματοποιεί τις τελικές επιθεωρήσεις και εκδίδει τα απαραίτητα πιστοποιητικά του πλοίου .
Οι τομείς επιθεώρησης και πιστοποίησης των πλοίων αφορούν στο ναυπηγικό τομέα , στο μηχανολογικό τομέα , στο ναυτιλιακό τομέα , στο τομέα πειράματος ευστάθειας κ.α.
Η επιθεώρηση γίνεται σε διάφορους τύπους και μεγέθη πλοίων όπως : επαγγελματικά – τουριστικά πλοία , φορτηγά – ρυμουλκά , επιβατικά πλοία , αλιευτικά και επαγγελματικά σκάφη .
Τα τηλ. επικοινωνίας του Κου Πλατανάκη είναι : 2810322760-6947024702 .


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


TAGS : ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ . ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!